default_mobilelogo

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 25.05.2020 wznawiamy przyjmowanie materiału na badania w kierunku nosicielstwa Salmonella/Shigella.

Materiał do badania przyjmujemy na podłożach transportowych w następujące dni: poniedziałek, wtorek, środa.

Nie przyjmujemy materiału w czwartek i piątek.

Zmiany w przyjmowaniu materiału podyktowane są wytycznymi, które PSSE w Gdyni otrzymała od Państwowego Inspektora Sanitarnego.

"REMED+LECTUS" Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na stan epidemii pacjenci, którzy będą chcieli skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym "REMED+LECTUS" Sp. z o.o. przy ul. Wałowej 27 muszą być zaopatrzeni w maseczki ochronne. Pacjenci nieposiadający maseczek ochronnych mogą je zakupić w rejestracji przychodni.

W związku ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, działając w imieniu Podmiotu Leczniczego „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. informuję, co następuje:

  • zawieszony zostaje obowiązek przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie
    w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych.

    Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy. Pracownicy powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego i przywróceniu możliwości przyjmowania pracowników do tych placówek;

  • utrzymany zostaje obowiązek niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich.


Przypominam, że rejestracja na badania wstępne odbywa się tylko i wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 58 305 78 80 w godz. 8.00 – 13.00.