default_mobilelogo

Rozmowa z dr n. med. Anną Lakomy, lekarzem hepatologiem, wykonującym badania aparatem FibroScan

Do czego służy FibroScan i jak działa to urządzenie?

FibroScan to urządzenie nowej generacji do elastografii wątroby. Służy do bezinwazyjnego, bezbolesnego i całkowicie bezpiecznego pomiaru włóknienia wątroby. Stosowany jest w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu przewlekłych chorób wątroby. Ponadto wykorzystywany jest do monitorowania włóknienia wątroby w trakcie oraz po zakończonym leczeniu przeciwwirusowym, a także w ocenie postępu choroby w przeszczepionej wątrobie. W głowicy urządzenia FibroScan znajduje się przetwornik ultradźwiękowy i elektrodynamiczny. Wygenerowany przez przetwornik elektrodynamiczny impuls mechaniczny wytwarza drgania tworzące falę elastyczną. Fala przechodzi przez tkanki podskórne i dochodzi do wątroby. W tym czasie głowica wysyła ultradźwięki, które służą pomiarowi prędkości rozchodzenia się fali. Szybkość jej przemieszczania jest zależna od stopnia sztywności wątroby. Prędkość jest tym większa, im większy jest stopień sztywności i zwłóknienia wątroby.


Jakie są jego zalety w stosunku do tradycyjnej biopsji?

Badanie FibroScanem jest nieinwazyjne, bezbolesne i nie uszkadza struktury tkanek i narządów. Biopsja jest badaniem inwazyjnym z większym ryzykiem powikłań. Koszt biopsji, mam tu na myśli sprzęt, badanie oraz hospitalizację jest wyższy od badania FibroScanem. Dodatkowo tu wynik otrzymamy natychmiast po wykonaniu badania, w przypadku biopsji - po około 2-3 tygodniach. Badanie FibroScanem pozwala ocenić większy obszar wątroby, może być powtarzane i porównywane bez ograniczeń i znacznie mniej niż w przypadku biopsji jest przeciwwskazań co do zastosowania tej metody. Tak jak już mówiłam, badanie FibroScanem jest łatwe, bezinwazyjne, a co ważne, pozwala monitorować skuteczność leczenia - monitorowanie skuteczności metodą biopsji jest trudne i obciążające pacjenta.

Kto wykonuje badanie za pomocą tego sprzętu?

Lekarz lub pielęgniarka. Osoba wykonująca pomiar sztywności wątroby musi posiadać międzynarodowy certyfikat uprawniający do wykonywania pomiaru włóknienia wątroby aparatem FibroScan.

Kto nie powinien poddawać się temu badaniu?

Kobiety w ciąży, osoby z wszczepionymi na stałe urządzeniami elektronicznymi, takimi jak np. rozrusznik serca, pompa insulinowa, osoby, które posiadają zmiany ropne na skórze prawych międzyżebrzy (w miejscu kontaktu z sondą), osoby z wodobrzuszem, które uniemożliwia wykonanie badania oraz osoby ze znacznym stopniem otyłości, która również może uniemożliwić badanie.

Jak należy przygotować się do badania?

Badanie trwa około 10 minut. Zaleca się, aby pacjent 3 godziny przed nie spożywał posiłków. Wcześniej też pacjent lub kierujący lekarz wypełnia ankietę (skierowanie). Odpowiedni plik można pobrać na stronie internetowej przychodni Remed+Lectus. Przypominam o tym, aby na badanie zabrać ze sobą dokumentację medyczną. Rejestrować można się pod nr. tel. 694 303 450.