default_mobilelogo

Drogi pacjencie! Informujemy, że jeżeli jesteś ubezpieczony, a mimo to po weryfikacji w systemie EWUŚ „jesteś czerwony” (brak ubezpieczenia), możesz zostać przyjęty na wizytę lekarską po podpisaniu stosownego oświadczenia. Jesteś jednak zobowiązany do dostarczenia dowodu aktualnego ubezpieczenia w terminie trzech dni od wizyty.