default_mobilelogo

Jeśli chcesz, aby Twoim lekarzem pierwszego kontaktu był specjalista REMED + LECTUS, złóż deklarację przystąpienia do POZ w rejestracji naszych przychodni medycznych. Deklarację możesz pobrać z naszej strony internetowej (PLIKI DO POBRANIA) lub poprosić o nią pracownika rejestracji.

Złożenie deklaracji jest bezpłatne. Przed złożeniem deklaracji nie musisz wypisywać się z poprzedniej placówki, w której korzystałeś z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wszystkich Pacjentów, zachęcamy do złożenia deklaracji wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej  „Przychodnia Wałowa” oraz „Przychodnia Gościnna”.

Drogi pacjencie! Informujemy, że jeżeli jesteś ubezpieczony, a mimo to po weryfikacji w systemie EWUŚ „jesteś czerwony” (brak ubezpieczenia), możesz zostać przyjęty na wizytę lekarską po podpisaniu stosownego oświadczenia. Jesteś jednak zobowiązany do dostarczenia dowodu aktualnego ubezpieczenia w terminie trzech dni od wizyty.

Rozmowa z dr n. med. Anną Lakomy, lekarzem hepatologiem, wykonującym badania aparatem FibroScan

Do czego służy FibroScan i jak działa to urządzenie?

FibroScan to urządzenie nowej generacji do elastografii wątroby. Służy do bezinwazyjnego, bezbolesnego i całkowicie bezpiecznego pomiaru włóknienia wątroby. Stosowany jest w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu przewlekłych chorób wątroby. Ponadto wykorzystywany jest do monitorowania włóknienia wątroby w trakcie oraz po zakończonym leczeniu przeciwwirusowym, a także w ocenie postępu choroby w przeszczepionej wątrobie. W głowicy urządzenia FibroScan znajduje się przetwornik ultradźwiękowy i elektrodynamiczny. Wygenerowany przez przetwornik elektrodynamiczny impuls mechaniczny wytwarza drgania tworzące falę elastyczną. Fala przechodzi przez tkanki podskórne i dochodzi do wątroby. W tym czasie głowica wysyła ultradźwięki, które służą pomiarowi prędkości rozchodzenia się fali. Szybkość jej przemieszczania jest zależna od stopnia sztywności wątroby. Prędkość jest tym większa, im większy jest stopień sztywności i zwłóknienia wątroby.

Remed + Lectus Sp. z o.o. przypomina, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

 art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)