default_mobilelogo

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce podmiot leczniczy "REMED+LECTUS" Sp. z o.o. informuje,

że wszystkie zaplanowane wizyty pierwszorazowe do lekarzy specjalistów zostają odwołane, z wyłączeniem wizyt kontrolnych.

Pacjenci proszeni są o kontakt telefoniczny z przychodnią pod numerem (58) 301-21-70 oraz (58) 301-69-69.

Bardzo prosimy, żeby Państwo respektowali obowiązujące obostrzenia i bez potrzeby nie wychodzili z domu.

Przypominamy, że istnieje możliwość odbycia teleporady - konsultacji lekarskiej przez telefon

Remed + Lectus Sp. z o.o. przypomina, że pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych j. t. Dz. U. 2015.581. Art. 20, ust. 2a.