default_mobilelogo

Druki do pobrania

 

         
Wniosek o udostępnienie
dokumentacji medycznej
Upoważnienie do
wydania wyniku badania
GASTROSKOPIA
Przygotowanie do badania
KOLONOSKOPIA
Przygotowanie do badania
USG JAMY BRZUSZNEJ
Przygotowanie do badania

       

 

         
Skierowanie na badanie lekarskie
(wstępne/okresowe/kontrolne)
FIBROSCAN
Ankieta do wypełnienia przed badaniem
Tomografia Komputerowa
Skierowanie na badanie
Tomografia Komputerowa
Ankieta do wypełnienia przed badaniem
Tomografia Komputerowa
Przygotowanie do badania 

       

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna


Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w REMED + LECTUS Sp. z o.o., powinni złożyć wypełnione deklaracje w rejestracji „Przychodnia Wałowa” lub „Przychodnia Gościnna”.

Złożenie deklaracji jest bezpłatne. Przed złożeniem deklaracji Pacjent nie musi wypisywać się z poprzedniej placówki, w której korzystał z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

         
         
         
Deklaracja wyboru lekarza
podstawowej opieki
zdrowotnej
  Deklaracja wyboru
pielęgniarki 
 

Deklaracja wyboru
położnej