default_mobilelogo

Druki do pobrania

 

       
Wniosek o udostępnienie
dokumentacji medycznej
Upoważnienie do
wydania wyniku badania
Skierowanie na badanie lekarskie
(wstępne/okresowe/kontrolne)
USG JAMY BRZUSZNEJ
Przygotowanie do badania

       

 

       
FIBROSCAN
Ankieta do wypełnienia przed badaniem
Tomografia Komputerowa
Skierowanie na badanie
Tomografia Komputerowa
Ankieta do wypełnienia przed badaniem
Tomografia Komputerowa
Przygotowanie do badania 

       

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna


Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w REMED + LECTUS Sp. z o.o., powinni złożyć wypełnione deklaracje w rejestracji „Przychodnia Wałowa” lub „Przychodnia Gościnna”.

Złożenie deklaracji jest bezpłatne. Przed złożeniem deklaracji Pacjent nie musi wypisywać się z poprzedniej placówki, w której korzystał z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

         
         
         
Deklaracja wyboru lekarza
podstawowej opieki
zdrowotnej
  Deklaracja wyboru
pielęgniarki 
 

Deklaracja wyboru
położnej