default_mobilelogo

Poradnia chirurgii ogólnej

Tel: (58) 301-21-70

 

dr n. med. Piotr Chwirot

wtorek  

dr n. med. Andrzej Urbański

środa  

dr n. med. Adam Sternau

czwartek  

lek. med. Piotr Tosik

poniedziałek  
piątek  

lek. med. Włodzimierz Krutysza

środa  

 

Remed + Lectus Sp. z o.o. przypomina, że pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych j. t. Dz. U. 2015.581. Art. 20, ust. 2a.