default_mobilelogo

Poradnia kardiologiczna

Tel: (58) 301-21-70

lek. Wojciech Batko

środa  
piątek  

lek. Dominik Awerjanow

wtorek 

lek. Marek Łaniec

czwartek 

lek. Błażej Kubalski

poniedziałek 

lek. Adrian Kot

środa 

lek. Jędrzej Klepin

czwartek 

 

Na wizytę pierwszorazową w poradni kardiologicznej należy przynieść
następujące wyniki badań:

morfologia, glukoza, lipidogram, potas, kreatynina - okres ważności wyników 12 miesięcy.

 

Remed + Lectus Sp. z o.o. przypomina, że pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych j. t. Dz. U. 2015.581. Art. 20, ust. 2a.