default_mobilelogo

Poradnia kardiologiczna

Tel: (58) 301-21-70

 

lek. Irena Abłażewicz

wtorek  
środa  
piątek  

lek. Marek Łaniec - echo

czwartek  

lek. Marek Łaniec - wizyty

czwartek  

lek. Danuta Ruszkiewicz

poniedziałek  

 

Na wizytę pierwszorazową w poradni kardiologicznej należy przynieść
następujące wyniki badań:

morfologia, glukoza, lipidogram, potas, kreatynina - okres ważności wyników 12 miesięcy.

 

Remed + Lectus Sp. z o.o. przypomina, że pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych j. t. Dz. U. 2015.581. Art. 20, ust. 2a.