default_mobilelogo

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

dla dorosłych

Tel: (58) 301-21-70

 

lek. Stanisław Biegański

poniedziałek  
środa  

lek. Dariusz Czerwiński

poniedziałek  
wtorek  
środa  
czwartek  

lek. Leszek Antczak

czwartek  

lek. Krzysztof Drozd

wtorek  

lek. Roman Lasiota

środa  

lek. Jarosław Nosowicz

wtorek  

dr n. med. Marek Krzemiński - wizyty odpłatne

poniedziałek  

Remed + Lectus Sp. z o.o. przypomina, że pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych j. t. Dz. U. 2015.581. Art. 20, ust. 2a.