default_mobilelogo

Oferta cenowa*

na badania profilaktyczne wstępne, okresowe,

kontrolne z zakresu medycyny pracy

 

Badania podstawowe:  
 - Badanie lekarskie profilaktyczne wraz z wydaniem zaświadczenia o zdolności do pracy 100,00 zł
 - RTG klatki piersiowej   55,00 zł
 - Badania laboratoryjne (OB.- 8 zł , morfologia - 14 zł, mocz - 8 zł)   30,00 zł
 - Glukoza     7,00 zł
 - Cholesterol     8,00 zł
 - ALAT     8,00 zł
 - ASPAT     8,00 zł
 - Audiogram   40,00 zł
 - EKG z opisem   60,00 zł
 - Spirometria   60,00 zł
 - Okulista 100,00 zł
 - Laryngolog 100,00 zł
 - Neurolog 100,00 zł
 - Wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych 100,00 zł
Badania dla kierowców objętych ustawą o transporcie drogowym i instruktorów:  
 - badanie psychologiczne
121,45 zł
 - Badania dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat.B 200,00 zł 
 - Konsultacja psychologiczna dla osób prowadzących samochód do celów służbowych oraz kierowców kat. B 100,00 zł
 - Dodatkowa konsultacja psychologiczna dla osób po laserowej korekcji wzroku (badanie widzenia zmierzchowego i olśnienie)   50,00 zł
 - Badania psychologiczne dla operatorów sprzętu
120,00 zł
 - Kwalifikacje do pracy na wysokości 120,00 zł
 - Badania psychologiczne dla pracowników zabezpieczenia technicznego
150,00 zł
 - Badania psychologiczne dla kierowców (po wypadku pod wpływem alkoholu lub przekroczeniu limitu punktów karnych) 200,00 zł
 - Odpis orzeczenia psychologicznego lub lekarskiego   50,00 zł

 

* Ceny nie zawierają podatku VAT

** Badanie okulistyczne obejmuje:  badanie ostrości wzroku autorefractorem, pomiar ciśnienia śródgałkowego tonometrem bezdotykowym, wydanie zaświadczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku, rozpoznawanie widzenia barw (tylko kierowcy), pole widzenia (tylko kierowcy).
Badanie okulistyczne nie obejmuje doboru szkieł korekcyjnych

Pozostałe usługi wg cennika Przychodni