default_mobilelogo

Oferta cenowa*

na badania profilaktyczne wstępne, okresowe,

kontrolne z zakresu medycyny pracy

 

 1.   Badania podstawowe  
   - badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia 50,00 zł
   - RTG klatki piersiowej 35,00 zł
   - badania laboratoryjne (OB.- 6 zł , morfologia - 12 zł, mocz - 7 zł) 25,00 zł
 2.   Badania dodatkowe  
    - glukoza 7,00 zł
   - cholesterol 7,00 zł
   - ALAT 8,00 zł
   - ASPAT 8,00 zł
   - audiogram 20,00 zł
   - EKG z opisem 20,00 zł
   - spirometria 20,00 zł
   - badanie profilaktyczne do celów sanitarno - epidemiologicznych 35,00 zł
  3.   Konsultacje specjalistyczne  
   - okulista 45,00 zł
   - laryngolog 45,00 zł
   - neurolog 45,00 zł
  4.   Praca przy monitorze ekranowym  
   - badania podstawowe 110,00 zł
   - konsultacja okulistyczna** 45,00 zł
  5.    Badania osób prowadzących samochód do celów służbowych,
   kierowcy kat.
B
 
   - badania podstawowe 110,00 zł
   - glukoza 7,00 zł
   - konsultacja specjalistyczne (neurolog + okulista)** 90,00 zł
   - konsultacja psychologiczna 60,00 zł
   - badanie widzenia zmierzchowego i olśnienie przy badaniu wstępnym do prowadzenia
   pojazdu służbowego
40,00 zł
   6.   Badania kierowców wg rozumienia ustawy o ruchu drogowym  
   - psychotesty 150,00 zł
   - badanie lekarskie (w tym wszystkie badania zlecone przez lekarza profilaktyka) 200,00 zł
  7.   Badania operatorów maszyn  
    - badania podstawowe  110,00 zł
    - glukoza  7,00 zł
    - psychotesty  80,00 zł
    - konsultacje specjalistyczne (okulista, neurolog, laryngolog)  135,00 zł
  8.   Praca na wysokości  
    a) praca powyżej 3 metrów  
        - badania podstawowe 110,00 zł
        - psychotesty 80,00 zł
        - konsultacje specjalistyczne (neurolog + laryngolog + okulista **) 135,00 zł
        - glukoza 7,00 zł
    b) praca poniżej 3 m  
        - badania podstawowe 110,00 zł
  9.   Wizytacja zakładu pracy i stanowisk pracy  
    Wizytacja zakładu pracy z oceną stanowisk pracy zależy od liczby zatrudnionych:  
    od 50 do 200 osób 50,00 zł
    rekontrola stanowiska pracy 20,00 zł
    udział w posiedzeniu komisji BHP 50,00 zł

 

* Ceny nie zawierają podatku VAT

** Badanie okulistyczne obejmuje:  badanie ostrości wzroku autorefractorem, pomiar ciśnienia śródgałkowego tonometrem bezdotykowym, wydanie zaświadczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku, rozpoznawanie widzenia barw (tylko kierowcy), pole widzenia (tylko kierowcy).
Badanie okulistyczne nie obejmuje doboru szkieł korekcyjnych

Pozostałe usługi wg cennika Przychodni